"Miłuje sztuki wszystkie. Z wzajemnością."
Urodzona w 1958 roku w Biłgoraju, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Od 1986 roku związana z Łęczną, gdzie pracuje jako instruktor w Centrum Kultury. Od 1988 roku uczestniczy w działalności Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA biorąc aktywny udział w plenerach i wystawach.
Malarstwo to najistotniejszy dla Majki obszar artystycznej wypowiedzi.  Eksperymentuje z różnymi technikami: malarstwo na jedwabiu, malarstwo na szkle, batik, malarstwo olejne, akwarela i akryl.Brała udział w wielu międzynarodowych plenerach za granicą i w Polsce.Na swoim koncie ma wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.