Dnia 17 października 2008r. w Hajduhadhaz partnerskim mieście Łęcznej odbyło się otwarcie wystawy zbiorowej artystów z Łęcznej i Hajduhadhaz. Wystawa uświetniła uroczystości "Święta Kapusty" rokrocznie odbywające się w zaprzyjaźnionym mieście węgierskim. W uroczystościach wzięła udział delegacja z naszego miasta, której przewodniczył Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski. Plamę reprezentowały Maria Majka Zuzańska i Maria Kieres-Kramek

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.