Maria Zuzańska - prezes Stowarzyszenia

Dorota Bogucka - wiceprezes Stowarzyszenia

Beata Smosarska - wiceprezes Stowarzyszenia

Paweł Brodzisz - skarbnik Stowarzyszenia

Małgorzata Ostasz-Szeliga - sekretarz Stowarzyszenia

 

Twórczość

Dla M.

Twoja dusz rogata

Zmaga się
Z całym światem
Skacze
Wierzga
Jak nieujarzmiony kucyk

Kiedy przychodzi noc
Czyta wiersze
O słonku i koziołku
Łagodnieje
Zwinięta w kłębek
Zasypia obok mnie

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.