Grupa Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych "Plama" zawiązała się z inicjatywy Osiedlowego Domu Kultury SM w Łęcznej w 1983 roku. Skupia twórców z miasta Łęczna, powiatu łęczyńskiego, a także artystów z Polski, których łączy wspólne zamiłowanie do tworzenia i ukazywania piękna w sposób indywidualny różnymi środkami wyrazu. Grupę tworzą ludzie różnych profesji.

Artystyczny dorobek Grupy to ponad 200 wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. Baranowicze(Białoruś); Hajduhadhaz, Debreczyn, Hortobagy, Hejce(Węgry); Hirson, Seint Michel(Francja); Treviolo(Włochy); Kowel (Ukraina).

Kontakty z partnerskim miastem Hajduhadhaz od 1997 zaowocowały corocznym udziałem artystów łęczyńskich w plenerach w Hortobagy i Hejcach, a także zbiorowymi wystawami Grupy w Hajduhadhaz na Węgrzech. Nawiązanie kontaktów partnerskich z  włoskim Treviolo  przyczyniło się do wymiany wystaw artystów obu miast.

Działalność Grupy  nie ogranicza się tylko  do wystaw zbiorowych w różnych galeriach w kraju i poza jego granicami czy też  udziału jej członków w licznych międzynarodowych plenerach, ale także PLAMA jest organizatorem lokalnych konkursów plastycznych i fotograficznych oraz cieszącego się dużym zainteresowaniem Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem.

W 2004 roku GIPiF PLAMA wraz z Klubem Literatów utworzyła ŁĘCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY I SZTUKI "PLAMA" a jego prezesem jest Maria Majka Zuzańska.

 

PLAMA jest laureatem prestiżowej Nagrody Burmistrza Łęcznej "Łęczyńskiego Odyńca Kultury 2002" a w 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Stowarzyszeniu honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Cele Stowarzyszenia:
- Krzewienie wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych i kształtowanie kultury.
- Organizowanie życia kulturalnego.
- Wychodzenie naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego.
- Ustanawianie nagród lub dyplomów uznania za najlepsze prace twórcze.

Obecnie Stowarzyszenie PLAMA liczy 41 członków.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes - Maria Majka Zuzańska

Wiceprezes - Dorota Bogucka

Wiceprezes - Robert Znajomski
Skarbnik - Paweł Brodzisz
Sekretarz Małgorzata Ostasz Szeliga

 

Kontakt

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

CK - Osiedlowy Dom Kultury

ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna

 

tel. +48 / 81 / 752 15 42

fax. +48 / 81 / 752 15 47

e-mail: plama1983@o2.pl

konto: 37 8693 0006 0000 1704 2003 0011

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.