19 listopada 2009r. w Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej odbyła się promocja książki Marii Kieres- Kramek - ANIOŁY NAD ŁĘCZNĄ napisanej na zlecenie Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców kultury i Sztuki PLAMA
druk publikacji współfinansowany przez Gminę Łęczna oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.