Dnia 19 grudnia 2008 r. w Centrum Kultury miało miejsce wydarzenie, na które czekali z niecierpliwością mieszkańcy miasta - promocja książki ŁĘCZNIANIE, której autorami są Eugeniusz Misiewicz i Paweł Brodzisz, zawierającej biogramy blisko 200 mieszkańców Łęcznej.

We wstepie  dr hab. Janusza Łosowskiego czytamy: "Czytelnicy, a więc także współcześni mieszkańcy Łęcznej, mogą poznać najważniejsze szczegóły biograficzne swoich krewnych, powinowatych, sąsiadów, znajomych i nieznajomych mieszkańców miasta. Mają przez to okazję poznania przeszłości miasta z okresu ostatnich niemal stu lat i to bardziej szczegółowo niż w najbardziej sumiennej monografii"

Projekt zrealizowany przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA przy współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej, Regionalnym Forum Gospodarczym i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

joomplu:217joomplu:218joomplu:219

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.