27 września br.  w "Kącie działań twórczych" CK- Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Górniczej 12 w Łęcznej odbyła się promocja tomiku poezji pt.: SŁOŃCEM NA WIETRZE.
Tomik został wydrukowany na zlecenie Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA.
Publikację wydano we współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej w ramach realizacji zadania Warsztaty Literackie- Łęczna 2012, współfinansowanego przez Gminę Łęczna.
We wstępie napisanym przez Jana Henryka Cichosza, który prowadził warsztaty poetyckie z dorosłymi poetami czytamy: "Zawarte w tym almanachu wiersze są niczym innym jak tylko różnego rodzaju ścieżkami, którego czytającego prowadzą pod rękę do miejsc i czasów, które na co dzień towarzyszą tutejszym poetom". Z młodzieżą warsztaty prowadziła Maria Kieres-Kramek w swoim wstępie napisała"...rodzi się myśl, że zapotrzebowanie na poezję absolutnie nie maleje, a pozorny brak wrażliwości współczesnej młodzieży stanowi wyłącznie pozę, maskującą delikatne wnętrza".
Gości przybyłych na promocję przywitała prezes Stowarzyszenia Maria Zuzańska a licznie przybyli autorzy wierszy zamieszczonych w publikacji oraz zaproszeni goście: przyjaciele, znajomi, sympatycy, a także przedstawiciele władz: Starosta Powiatu Łęczyńskiego Adam Niwiński, Wice Przewodniczący Rady Miasta Łęcznej Krzysztof Matczuk i dyrektor Centrum Kultury Eugeniusz Misiewicz.
Dekoracja przygotowana na tę okoliczność, światło świec i muzyka w tle,  stanowiły idealną oprawę do czytanych przez autorów wierszy.  Wieczór upłynął w atmosferze  zadumy a poezja zawarta w tomiku dostarczyła słuchaczom wielu wzruszeń.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.