Autor: Maria Kieres-Kramek

Wstęp: Eugeniusz Misiewicz

Ilustracje: Dorota Prończuk

PROMOCJA PUBLIKACJI - 16 listopada 2012 r.w Centrum Kultury w Łęcznej

Publikacja powstała na zlecenie Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA,

w ramach projektu Łęczyńskie wspomnienia VI 2012,

współfinansowanego przez Gminę Łęczna i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.