W Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej - siedzibie Stowarzyszenia PLAMA dnia 19 listopada 2008 r. odbył się wieczór poetycki promujący tomik poezji pt.: "Synteza uczuć".

Tomik jest efektem warsztatów poetyckich, które prowadził poeta z Krasnegostawu Andrzej Misiura na zlecenie Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

POSZUKIWANIE METAFOR

...Nikogo nie zaskoczę twierdząc, że poezja jest wszędzie, a większość populacji to poeci i artyści, chociaż pozostający nimi, przede wszystkim, w sferze konceptualnej. Któż z nas, bowiem, nie jest miłośnikiem dobra i piękna? Czy są tacy, na których ono nie działa?
Potrzeba opowiedzenia o swoich duchowych przeżyciach, bywa tak silna, że wielu podejmuje decyzję o zapisaniu tego stanu w formie np. wiersza, lub pracy plastycznej. Dopiero w tym momencie autor zaczyna być rozpoznawalny jako twórca.
Cały proces wydaje się łatwy i prosty, ale bardzo szybko okazuje się, że to co zostało wypowiedziane odbiega od tego co było w zamyśle. Nagle piękny obraz, czy myśl zamieniona na słowa staje się płaska i mało interesująca. Okazuje się, że zasób słownika, którym dysponuje twórca jest nieposłuszny i nieplastyczny. Jeżeli nie udamy się na poszukiwanie nowych słów, określeń, metafor i oryginalnego widzenia powstanie kolejny zbiór ramotek. Ładnych, lub nieładnych wierszyków, które, ani w formie, ani w treści nic nowego do literatury nie wnoszą. Poeta wypowiadający się, musi zatem dostrzegać, rozpoznawać i nazywać znacznie więcej, niż ten poruszający się w sferze konceptualnej.
Czy tworzenia poezji można się nauczyć? W przeszłości dokonywano różnych zabiegów, aby uskutecznić te pragnienie; powstały nawet szkoły poetów, ale jak wiadomo, nie spełniły oczekiwań.
Czym są więc i po co, w takim razie, organizować warsztaty literackie? To nic innego jak próba uświadomienia w jaki sposób posługiwać się narzędziem, jakim jest język polski i dokładna analiza wierszy. Wszystko ma skłonić do poszukiwań i niepowtarzalności...
Andrzej David Misiura

Wieczór uświetnił montażem słowno-muzycznym "Teatr GRAVITE" pod kierownictwem Tomasza Gładosza, działający przy Centrum Kultury w Łęcznej

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.