W Centrum Kultury w Łęcznej 20 listopada 2008 r. odbyła się promocja publikacji autorstwa Marii Kieres-Kramek "Łęczna w blasku szabasowych świec" wydrukowanej na zlecenie Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA w ramach realizacji zadania "Łęczyńskie wspomnienia" - Rozwijanie wiedzy o wielokulturowym dziedzictwie Łęcznej w powiązaniu z historią mieszkańców gminy Łęczna

Zadanie współfinansowano ze środków Gminy Łęczna. Publikacja powstała dzięki współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego prowadzonej w ramach projektu "Badanie postaw wobec Żydów i stosunku do ich dziedzictwa, współpraca z lokalnymi partnerami w wybranych 15 miejscowościach, edukacja dla tolerancji", wspieranego przez Fundację im. Stefana Batorego

Dziękujemy Muzeum Lubelskiemu w Lublinie za pomoc w przygotowaniu publikacji i umożliwienie wykonania fotografii w Muzeum Regionalnym w Łęcznej

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.