urodzona w Jaszczowie w 1983 r. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studiowała Edukację Artystyczną na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Brała udział w III Międzynarodowym Plenerze Malarskim- Łęczna 2007 oraz w kilku wystawach zbiorowych PLAMY.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.