Mieszka i tworzy w Łęcznej. Maluje głównie akrylem najchętniej kwiaty i martwe natury. Brała udział w wystawach zbiorowych PLAMY i grupy związanej z pracownią malarstwa sztalugowego działającego przy CK-ODK w Łęcznej.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.