urodzony w 1962 roku w Puławach. Fotografik zamieszkały w Lublinie. Fotografią zajmuje się od 1980 roku. Zaczynał od fotografii klasycznej, analogowej, obecnie uprawia fotografię cyfrową. Jego inspiracją jest ogólnie pojęta przyroda. Obecnie w jego fotografii dominuje obraz abstrakcyjny. Jego fotografie były  prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Znajdują się też w wielu publikacjach książkowych i czasopismach. Do Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA należy od 2017 roku.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.