- absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie- dyplom z grafiki i aneks z malarstwa oraz WSEI w Lublinie- studia podyplomowe z wiedzy o kulturze. Od 1984 r. członek TPSP w Lublinie i GIPiF PLAMA w Łęcznej. W 2004 r . została przyjęta do ZPAP .Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych (Lublin, Łęczna, Chełm, Zamość, Świebodzin, Hrubieszów, Nałęczów, Hejce, Treviolo) w tym w 12 poplenerowych i w 4 pokonkursowych. Swoje prace graficzne, malarskie i rysunki prezentowała na kilku wystawach indywidualnych w Lublinie i Łęcznej

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.