ur.w 1942 r. w Świerszczowie. W Łęcznej zamieszkał w 1978r. Współzałożyciel Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA. Maluje od 1982 r. głównie w oleju pejzaże i tematykę marynistyczną.

Wystawy indywidualne: Lublin-1984, Łęczna- Hotel Górniczy nr 2- 1983, GALERIA ODK- 1984,1986,1989, Centrum Kultury- 1989.

Wystawy zbiorowe m.in. w Łęcznej, Lublinie, Puławach, Baranowiczch /Białoruś/, Hajduhadhaz /Węgry/. W latach 1984-86 brał udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Górników w Katowicach, a w latach 1986-1988 w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej.

Wieloletni prezes Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA.

W 2003 roku wyróżniony ministerialną odznaką  Zasłużony Działacz Kultury.

Obecnie mieszka i tworzy w swojej rodzinnej miejscowości

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.