Urodzony 23 lipca 1959 r. w Łęcznej. Studia: Akademia Medyczna w Lublinie. Wydział Lekarski. Dyplom 1984. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Artystyczny. Dyplom w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszki 1998 i w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Hermana 1998. Zajmuje się malarstwem i rzeźbą. Zorganizował wiele wystaw indywidualnych i uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych. Autor rzeźb plenerowych w tym pomnika Jana Tęczyńskiego, kasztelana krakowskiego, odsłoniętego w Łęcznej w 2003 r. Mieszka w okolicach Łęcznej.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.