"Dzięki nadwrażliwości, która tak bardzo przeszkadza w życiu- czasem udaje się dostrzec piękno tam, gdzie inni go nie widzą. Albo zapisać na skrawku papieru pragnienie, zanim sie spełni..."

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.