urodzona w 1969 r. w Biłgoraju, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Maluje od zawsze a od kilku lat eksperymentuje z fotografią i grafiką komputerową. Pasję do fotografii realizuje również w pracy zawodowej. Z Łęczną związana od 1992 r.a od kilkunastu lat z Grupą Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych „PLAMA”. Brała udział w Międzynarodowych Plenerach Malarskich „Łęczna inspiracją dla artystów” i wystawach poplenerowych, wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Obecnie wiceprezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.