urodzona w 1969 w Siedliszczu. Wykształcenie średnie. Od kilku lat pasjonuje się fotografią, lubi godzinami okiem aparatu podglądać otaczającą przyrodę, zachody i wschody słońca, a czasem utrwala też twarze bliskich osób. Mieszka i tworzy w Majdanie Zahorodyńskim. Od 2017 r. należy do Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.