Mieszka i tworzy w Łęcznej. Na swoim koncie ma kilka wystaw zbiorowych Grupy uczestników zajęć w pracowni malarstwa sztalugowego. Do Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA należy od 2017 roku.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.