Studentka Wydziału Sztuki UMCS w Lublinie. Rysuje i maluje głównie techniką akrylową. Do Łęczyńskiego stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA należy od 2017 roku.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.