Krystyna Gałat-Grzywa i Maria Majka Zuzańska w pierwszej połowie marca br. uczestniczyły w 28 Międzynarodowym Plenerze - Hortobagy 2007 na Węgrzech.

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.