22 maja 2007 roku w Galerii ODK w Łęcznej miał miejsce montaż słowno-muzyczny z wybranymi wierszami dwunastu łęczyńskich poetek Grupy Literackiej, które wzięły udział w warsztatach poetyckich "Dotknięci SŁOWEM" prowadzonych przez Edwarda Krzysztofa Rogalskiego - poetę ze Szczecina

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.