26 lutego w CK-ODK w Łęcznej miał miejsce debiut poetycki Anny Ładak, przybyli goście mieli okazję posłuchać nastrojowej pełnej życiowych przemyśleń poezji w wykonaniu Autorki.

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.