Dziękujemy wszystkim, którzy dnia 4 października 2017 roku zaszczycili nas swoją obecnością na otwarciu wystawy pokonkursowej. A szczególnie Laureatom, instruktorom i opiekunom. Wystawę otworzyła Prezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA pani Maria Zuzańska, nagrody wręczali Burmistrz Łęcznej pan Teodor Kosiarski, Sekretarz Starostwa Powiatu Łęczyńskiego pan Kazimierz Radko oraz Dyrektor Centrum Kultury w Łęcznej pan Eugeniusz Misiewicz.

Realizacja zadania współfinansowana ze środków finansowych Gminy Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.