almanach zawiera poezję 20 autorów -łęczyńskich poetów opatrzony wstępem Tadeusza Kwiatkowskiego - Cugowa
redakcja: Eugeniusz Misiewicz
projekt okładki: Maria Majka Zuzańska
ilustracje: grafiki Beaty Smosarskiej
wydany prze Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej

wydawnictwo ukazało się dzięki pomocy finansowej Urzedu Miasta w Łęcznej i Spółdzielni Mieszkaniowej im. S.Batorego w Łęcznej

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.