Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA we współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej realizuje projekt TEATR ZA WIDNOKRĘGIEM współfinansowany przez Gminę Łęczna i Województwo Lubelskie. Trwają przygotowania do wystawienia spektaklu teatralnego, którego premiera przewidziana jest na 11.06.2010 r. w Centrum Kultury w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 1. W ramach projektu odbyły się w dniach 9-11.04.2010 r. warsztaty teatralne w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice dla młodych aktorów działających w teatrze GRAVITE.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.