W ramach realizucji drugiej edycji projektu RATUJMY OD ZAPOMNIENIA współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 odbyły się szkolenia dla mieszkańców gminy Łęczna. Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA zorganizowało cykl szkoleń, których celem jest przygotowanie do zbierania informacji potrzebnych do przygotowania drugiego tomu książki ŁĘCZNIANIE.

23 i 30 czerwca 2009 spotkania w siedzibie Stowarzyszenia z Pawłem Puzio i Januszem Łosowskim.

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.