Twórczość

Z okna widziany

Z okna widziany...

z wysoka o zmierzchu
Taki jesteś niewielki
jak zabawka pod czerwonym słońcem
A moje serce
od razu
tak głośno

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.