Sen nie powraca

spłoszony egoizmem
Szukam ratunku
w malutkiej kapsułce
świta

Twórczość

przystanęłam ...

przystanęłam

na skraju
twojego świata
i�
nie śmiem zapukać

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.