10 listopada Promocja książki MARII KIERES-KRAMEK Łęczyńskie czary-mary w Centrum Kultury w Łęcznej

- uwieńczenie realizacji zadania Łęczyńskie wspomnienia 2011 – wydanie publikacji poprzedzonej cyklem spotkań z mieszkańcami – Łęczyńskie czary mary, oraz przygotowanie w ramach zadania wystawy fotograficznej z archiwalnymi fotografiami, wystawie towarzyszył katalog z cyklu Pamięć miejsc

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.