9 czerwca 2011 W siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie dyrektorowi Centrum Kultury w Łęcznej wręczono WAWRZYN PAWŁA KONRADA - pierwszego drukarza lubelskiego jako I nagrodę w konkursie KSIĄŻKA ROKU 2010 Lublin – Lubelszczyzna w kategorii Albumy za publikację „2 Eskadra Wywiadowcza (1918-1921) w fotografiach z albumu Feliksa Przystupy".

Album pod redakcją Eugeniusza Misiewicza i Pawła Brodzisza wstępami opatrzyli:

Janusz Łosowski i Eugeniusz Misiewicz. Publikację wydano w ramach zadania współfinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra" oraz przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego, Gminy Łęczna i Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.