4 lutego o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. Górnicza 12 miała miejsce promocja książki Marii Kieres-Kramek z cyklu Łęczyńskie wspomnienia pt."Łęczna w blasku szabasowych świec"

Książka ukazała się w ramach realizowanego przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA projektu "Łęczyńskie wspomnienia" współfinansowanego przez Gminę Łęczna, a także projektu "Łęczna - wspólna przeszłość, dwie kultury", realizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Łęczna oraz projektu "Badanie postaw wobec Żydów i stosunku do ich dziedzictwa, współpraca z lokalnymi partnerami w wybranych 15 miejscowościach, edukacja dla tolerancji", wspieranego przez Fundację im. Stefana Batorego.

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.