Namacalność serca

gdy piszę twoje imię
Niecierpliwość podłużnych sekund
kiedy wchodzisz po schodach
Zawstydzenie nie wiem sama dlaczego

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.