...zgubiłam
Twój dotyk......
miłość i .....
tęsknotę........!
serca uwikłane
w smutku beznadziejność
strącone w zapomnienie.....
.....ciemność!

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.