Przepaścią

Wymyśliłeś mnie
Przy blasku świtania
Błądząc alejami
Pragnień...
.... jestem imaginacją
twojej
zbolałej
wyobraźni

Twórczość

Pośród...

Pośród
Błąkam się pomiędzy
W zawieszeniu
Trwam
Waham się
Cieni zbłąkanych dotykam...

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.